Vondsten melden

MELDING METAALDETECTIEVONDST:

Heb je tijdens eens van je zoektochten als erkend metaaldetectorist een archeologische vondst op Vlaams grondgebied opgespoord, dan dien je dit via de website van het agentschap onroerend erfgoed te melden.

Bij de melding geef je onderstaande informatie door:

 • Je erkenningsnummer
 • De locatie van de vondst en je geeft deze weer op kaart
 • De datum van de vondst
 • Een beschrijving van de vondst (met metalen component)
 • De bewaarplaats van de vondst (met metalen component)
Vlaanderen is erfgoed vondsten melden

WELKE VONDSTEN DIEN JE TE MELDEN:

 • Metaaldetectievondsten en eventuele bijvondsten in Vlaanderen gevonden;
 • Alle vondsten tot en met eind 18de eeuw én alle vondsten uit Wereldoorlog I en II
 • Niet alleen de “mooie” vondsten uit een ensemble, maar het hele vondstensemble;
 • Bij twijfel: best alles melden.

Vondsten die je zelf bewaart, moet je als een goede huisvader beheren. Dat betekent dat je archeologische vondsten die bij elkaar horen bijeenhoudt, ze in goede staat behoudt en ze beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek.

Het melden van vondsten is zoals vermeld in de Code van Goede Praktijk een voorwaarde om erkend te kunnen blijven als metaaldetectorist.

Een erkenning kan je aanvragen via de website van het Agentschap voor onroerend erfgoed.

WAT TE DOEN MET GEVONDEN MUNITIE:

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen of kortweg DOVO is een component van het Belgisch leger dat verantwoordelijk is voor het ruimen van achtergebleven munitie en explosieven alsook de ontmanteling ervan.

logo dovo
Logo DOVO

DOVO voert jaarlijks meer dan 3000 interventies uit. Het overgrote deel gaat om het onschadelijk maken van springtuigen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog zoals de verankerde Duitse zeemijn die in november 2017 gevonden en vernietigd werd op het strand van Wenduine.

De wapenspreuk van DOVO is: Pericula non timeo (wij vrezen het gevaar niet). Een leuze die je als metaaldetectorist zeker niet moet overnemen.

Indien je als metaaldetectorist, tijdens je zoeksessie op het strand of op een akker, geconfronteerd wordt met munitie (bommen, mijnen…) dien je volgens DOVO er op onderstaande manier mee omgaan:

 • Blijft rustig
 • Raak de munitie niet aan
 • Verplaats de munitie niet
 • Contacteer de lokale politie

Als metaaldetectorist kan je niet rechtstreeks contact opnemen met DOVO voor de vernietiging van munitie. DOVO komt namelijk alleen op aanvraag van de politie tussenbeide. De lokale politie is voor jou als metaaldetectorist bijgevolg de eerst te contacteren dienst

METAALDETECTIE IN WALLONIE:

L’ Agence walonne du Patrimoine, kortweg AWAP, is de Waalse tegenhanger van het Agentschap onroerend erfgoed in Vlaanderen. L’ AWAP, verantwoordelijk voor het Waals patrimonium, vaardigde ingaand 1 juni 2019 een nieuwe regelgeving uit, de zogenaamde Code de Patrimoine.

Deze code voorziet de mogelijkheid om gelet op een aantal voorwaarden een jaarlijkse vergunning af te leveren aan metaaldetectoristen.

Stond je volgende zoeksessie in Wallonië al met stip aangeduid in je agenda? Hou dan alvast rekening met deze regelgeving.

De doelstelling van het AWAP is vanuit een gemeenschappelijke passie voor het verleden een vruchtbare samenwerking uitbouwen tussen professionelen en hobbyisten om zo het verleden nog beter in kaart te kunnen brengen.

Ondanks het gegeven dat het AWAP hiermee duidelijk de meerwaarde van amateur archeologen, hobbyisten en metaaldetectoristen heeft erkend, moet je als particulier toch aan een aantal zaken voldoen alvorens je een vergunning kan krijgen en zodoende als metaaldetectorist met een gerust gemoed je hobby te kunnen uitoefenen op het Waals grondgebied.

Eerst en vooral betreft het een jaarlijkse vergunning die je als individu bijgevolg ook jaarlijks moet vernieuwen. De jaarlijkse kost verbonden aan deze vergunning bedraagt 40 euro.

De vergunning aanvragen doe je door het invullen en verzenden van een inlichtingenformulier dat je kan terugvinden op de website van AWAP, genaamd: Demande d’autorisation pour effectuer des prospections avec détecteur de métaux impliquant le prélèvement d’objets.

Het inlichtingenformulier vraagt naar je persoonlijke gegevens alsook een motivatie om de jaarlijkse vergunning te verkrijgen. Daarnaast verklaar je bij de ondertekening van het inlichtingenformulier je akkoord met le guide des bonnes pratiques. Het is dus aangewezen om dit document eerst grondig door te nemen alvorens je de aanvraag op de post doet.

Als laatste moet je ook deelnemen aan een informatiesessie van het AWAP. De eerste ging door op 12 juni 2019 en een tweede is voorzien op 9 september 2019. De sessie geeft je een overzicht van archeologie in Wallonië en gaat dieper in op de do’s en don’ts.

Eens je de vergunning op zak hebt zijn dit de belangrijkste voorwaarden om te onthouden:

 • Je hebt steeds de toestemming nodig van de grondeigenaar en/of pachter alvorens je het vooropgestelde terrein mag betreden.
 • Het is verboden om in de buurt van of op archeologische en/of beschermde sites te zoeken.
 • Het is verboden om in de buurt van of op sites te zoeken waar archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd.
 • Het is niet toegelaten om te zoeken in bossen. (zie Code Forestier).
 • Het is niet toegelaten om voor zonsopgang of na zonsondergang te detecteren.
 • Er mag niet dieper dan 30 cm gegraven worden.
 • Je geeft drie dagen op voorhand door aan het AWAP op welk terrein / locatie je zal detecteren.
 • Je moet je vondsten binnen de 15 dagen melden via een online formulier.
  Het AWAP verwacht dat je de correcte locatie van de vondsten kan doorgeven waardoor men eist dat je steeds met een gps werkt.
 • De vondsten moeten afgegeven worden aan een erkend museum of depot. Als metaaldetectorist blijf je wel eigenaar van de vondsten.
 • Je maakt als metaaldetectorist een jaarlijks verslag van je prospecties en vondsten die je vervolgens aan het AWAP moet bezorgen.
 • In het geval van het ontdekken van explosieve munitie, verwacht men dat je onmiddellijk contact neemt met de lokale politie.

De jaarlijkse vergunning is uiteraard enkel geldig in Wallonië.

Voor verdere inlichtingen kun je steeds terecht bij het AWAP.