Zoeken op een akker

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat mijn zoekervaring op akkers of in bossen eerder beperkt is. Ondanks dat ik de historie van de poldergronden tussen Blankenberge en het binnenland al uitgebreid bestudeerde, ging ik er maar beperkt zoeken.

De eigenaars zoeken van de gronden, toestemming vragen vind ik vaak te omslachtig. Ik hou er eerder van om met de fiets naar het strand te rijden en onmiddellijk te beginnen. Desalniettemin wens ik toch wat tips mee te geven. Opnieuw is terreinkennis essentieel alvorens je actief het terrein gaat betreden. Leer de geschiedenis van het terrein kennen.

Blankenberge in de 17de eeuw
Blankenberge in de 17de eeuw

Praat met de boeren want zij kennen doorgaans de geschiedenis van hun gronden goed.
Ga ook na waar zich vroeger dorpen of nederzettingen bevonden en dan in het bijzonder hun stortplaatsen. Let hiervoor op verstoringen in het landschap: bijvoorbeeld puinresten, scherven…
Misschien liggen er ook oude handelswegen in de buurt waarlangs je kan zoeken.
Mogelijks waren tijdens de beide wereldoorlogen Duitsers of Geallieerden gestationeerd in je stad of omgeving?
Kortom veel om te onderzoeken.

Voor de verkenning van mijn regio deed ik een beroep op de kennis van ouderen (heemkundige kring), boeren, historische boeken en de kaart van Ferraris.

Zo vond ik bijvoorbeeld een verloren gegaan dorp en leerde ik dat er tijdens WO II er in Blankenberge een militair vliegveld was.