Op zondag 31 januari 2021 haalde Blankenbergse Strandvondsten de lokale pers met een vondst die voor velen spectaculair lijkt maar voor een strandjutter / metaaldetectorist net dit voorwerp is dat je bij voorkeur niet aan de grond onttrekt.

De toon die equinox 800 gaf was veelbelovend. Het resultaat eerder ontgoochelend. Na één spadesteek was het reeds duidelijk dat de zoeksessie ten einde was. Het explosief dat na 75 jaar onder de grond gezeten te hebben terug het levenslicht zag, zal op zich negen op de tien keer bij manipulatie niet afgaan maar je zal maar het geluk of ongeluk hebben om net aanwezig te zijn bij die ene keer dat hij beslist om wel te ontploffen.

40 mm Bofors Granaat

De boodschap van DOVO bij het vinden van munitie is dan ook duidelijk: ‘Handen af en de lokale politie verwittigen’.

logo dovo
Logo DOVO

In de webinar ‘verantwoord omgaan met munitie’, georganiseerd door het agentschap onroerend erfgoed in november 2020, drukte de woordvoerder van DOVO metaaldetecoristen nogmaals op het hart om gevonden munitie niet te manipuleren. Deze weblezing is voor de geïnteresseerden nog steeds te bekijken op de website van het agentschap.

De lokale politie kwam snel ter plaatse en besliste na overleg om DOVO in te schakelen.

DOVO januari 2021 op de zeedijk van Blankenberge

Omwille van de coronamaatregelen zijn er tegenwoordig in het weekend heel wat wandelaars op het strand aanwezig waardoor er geen risico’s genomen werden.

Het getij dreigde nog even roet in het eten te gooien daar het opkomende water het projectiel opnieuw zou doen verdwijnen. Uiteindelijk kwam het niet zover en werd de ingestelde perimeter niet opgeslokt door de Noordzee.

Omstreeks de middag werd het explosief vervolgens opgehaald door DOVO die het op hun beurt lieten ontploffen terug hoogte van het westerstaketsel, wat het einde betekende van een best wel spannende ochtend.

Om welk projectiel het juist ging is moeilijk te achterhalen maar vermoedelijk ging het hier om een 40 mm bofors granaat.

Het bofors 40 mm-kanon is een volautomatisch luchtafweergeschut ontworpen in de jaren 1930 door de Zweedse wapenfabrikant AB Bofors. Het kanon is gemonteerd op een draaiplateau.

Bofors Gun Crew

Vier granaten, bijeengehouden door een clip, worden per keer in het laadsysteem gevoerd.

Het was een van de meest populaire middelzware luchtafweersystemen tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd door de meeste westerse geallieerden gebruikt zowel op land als ter zee.

Of er op het einde van de Tweede Wereldoorlog bofors kanonnen in Blankenberge hebben gestaan is voor Blankenbergse Strandvondsten niet duidelijk. Tijdens het lezen van naslagwerken over deze periode alsook het bekijken van fotomateriaal is een dergelijk kanon in Blankenberge niet te zien. De aanwezigheid van een 40 mm bofors kanon is echter ook niet uit te sluiten. In verschillende Britse kustplaatsen werden ze opgesteld op de zeedijk. Zo bestaat er een mooie, in 1943 genomen foto, van een bofors gun crew opgesteld voor het Grand Hotel op de zeedijk van Brighton and Hove.

Dergelijke vondsten houden de herinnering aan deze periode levendig. De vrijheid waarin we nu leven werd betaald met de levens van talloze jonge mannen die in een vreemd land / continent kwamen vechten voor bepaalde waarden en normen.

De inspanningen die wij op heden moeten leveren om het coronavirus te verslaan staan in schril contrast met deze die geleverd werden in de Tweede Wereldoorlog. Even terugkijken in de geschiedenis kan ons dan ook helpen om door te zetten en de nodige moed geven om dit virus te verslaan.