Euromunten vormen vaak een groot onderdeel van de buit van een strandzoeker.  Ook Blankenbergse Strandvondsten vindt doorheen het jaar heel wat euromunten. Velen van hen vinden hun weg terug naar de lokale economie. Menig handelaar is dankbaar om deze munten in ontvangst te nemen zodoende het wisselgeld in de kassa optimaal blijft. Onlangs was er zelfs nog een oproep van een lokale handelaar om euromunten bij hem binnen te brengen.

Omdat heel wat munten vaak in slechte staat verkeren worden ze eerst schoongemaakt met de Tumbler alvorens ze terug in circulatie gebracht worden.

Tot op heden maakte Blankenbergse Strandvondsten enkel gebruik van de nominale waarde van de euromunten. Euromunten kunnen echter ook een verzamelwaarde hebben. Deze waarde wordt bepaald door de staat van de munt alsook de zeldzaamheid. Hoe zeldzamer de uitgifte van de munt hoe hoger zijn verzamelwaarde zal zijn.

Niet enkel in uitstekende staat verkerende munten zijn gewild door verzamelaars. De waarde van fout geslagen euromunten is tevens een pak hoger dan hun nominale waarde.

Als strandzoeker is het bijgevolg aan te raden om de euromunten toch eens beter te controleren alvorens je ze terug laat vloeien naar de lokale economie. Zo ontdekte Blankenbergse Strandvondsten reeds enkele munten die een hogere waarde dan hun nominale hadden.

Op de jackpot is het nog wachten maar sommige euromunten zou Blankenbergse Strandvondsten toch graag vanonder het zand zien verschijnen.

De euromunt met de grootste verzamelwaarde is ongetwijfeld de twee euro van Monaco met als afbeelding Grace Kelly. Met een verzamelwaarde die op de juiste veiling kan oplopen tot 2000 euro staat deze munt met stip op één bij de verzamelaars.

Ook de Spaanse twee euromunt uitgegeven voor de verjaardag van de Economische en Monetaire Unie is gewild bij verzamelaars. De prijs varieert tussen de 60 en 150 euro.

De Vaticaanse twee euromunt die de Jeugddag van 2005 in Keulen herdenkt en waarvan de oplage 100.000 exemplaren betreft heeft dan weer een waarde van ongeveer 300 euro.

Denk nu niet dat enkel buitenlandse euromunten gezocht worden. Uit het pensioen van Koning Albert II valt letterlijk en figuurlijk munt te slaan. De reeks euromunten uit 1999 worden steeds waardevoller omdat ze in een beperkte oplage werden uitgebracht (40.000 stukken). De twee euromunt uit deze reeks is reeds makkelijk 125 euro waard en de munt van 2 cent 50 euro. Men verwacht dat in 2023 deze reeks volledig uit circulatie zal zijn.

Nu weet je dat het de moeite waard is om naar de achterkant van gevonden euromunten te kijken om te zien of je een bijzondere in handen hebt die mogelijks veel meer zou kunnen opleveren dan de nominale waarde bij de lokale handelaar.

Naast de zoeksessie op het strand start voor de strandzoeker nu ook een tweede zoektocht thuis in de spaarpot.