Onze huidige maatschappij is gericht op presteren. Zowel op het werk als daarbuiten word je als mens steeds tot het uiterste gedreven. Op het werk wordt er verwacht dat je de vooropgestelde deadlines haalt, flexibel ingesteld bent en je afwezigheden beperkt blijven. Je verantwoordelijken en directie waken over de omzet en de winst van het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. Personen die niet voldoen mogen beschikken en bedrijven die onvoldoende winst genereren herlocaliseren.

Ontspanning na de dagtaak is er in de huidige tijd ook niet meer. Er wordt verwacht dat je kinderen tal van hobby’s uitoefenen, je er steeds fit en gezond uitziet, je huis er kraaknet bijligt…

Sociale media zijn voor personen die achterop geraken bijgevolg eerder een vloek dan een zegen.

Als kers op de taart vormt ook de klimaatopwarming met de gepaard gaande wijzigende natuurfenomenen bij sommigen voor toenemende stress. Kustbewoners vragen zich af hoe lang het nog zal duren vooraleer de Noordzee een echte bedreiging zal vormen. Bewoners in het binnenland vragen zich bij hevige regenval steeds meer af of hun riolen het water wel kunnen blijven slikken. De waterstanden van rivieren zullen niet eeuwig kunnen blijven stijgen. Als je weet dat de zeespiegel jaarlijks stijgt en rivieren steeds meer water moeten afvoeren naar zee dan komt het besef al snel dat er zich in de toekomst een probleem zal voordoen.

Strandophogingen aan de Belgische kust
Werken ifv de kustverdediging

De prestatiemaatschappij, de klimaatopwarming en duurzaamheid zijn thema’s waarover zowel nationale als regionale media graag berichten. Geïnterviewde specialisten ter zake worden belast met het aanbrengen van oplossingen. Onthaasten en bewegen in de strijd tegen een burn out. Verplaatsingen met de auto en het vliegtuig beperken om de CO² uitstoot te verminderen. Met zijn allen plastiek bannen en afval rapen in onze omgeving om de plastieksoep in onze oceanen en zeeën onder controle te krijgen. Duurzaam bouwen en leven, je ecologische voetafdruk beperken en consuminderen zijn steeds terugkerende thema’s in duidingsprogramma’s en reportages.

De oplossing zal voor elk van ons wel verschillend zijn. Wat voor de één rust brengt, geeft de ander stress. Ik kan echter met een gerust hart stellen dat mijn hobby een oplossing biedt op vlak van gezondheid, duurzaamheid en ecologie. Metaaldetectie op het strand zet je in beweging. Tijdens een zoeksessie, die doorgaans toch langer dan twee uur duurt, is je volledige lichaam in beweging. Naast de fysieke work out kom je tijdens een zoeksessie op het strand tevens innerlijk volledig tot rust. De nodige portie jodium krijg je er gratis bij. Tenslotte zijn er ook nog de voorwerpen die je opgraaft die voor de nodige spanning en adrenaline zorgen. Metaaldetectie op het strand is bijgevolg te omschrijven als een full body work out waarbij het hoofd wordt leeggemaakt en de vondstentas wordt gevuld. Zeg nu zelf, bestaat er naast metaaldetectie nog een hobby die ook maar in de buurt komt om de negatieve gevolgen van de prestatiemaatschappij het hoofd te bieden?

Strandvondsten mei 2017
Vondsten van een zoeksessie in mei 2017

Alsof dit nog niet genoeg is, is metaaldetectie op het strand ook een groene en duurzame hobby.

Dagelijks schuimen de Proper Strand Lopers het strand af op zoek naar afval. De aandacht van de media voor dergelijke acties georganiseerd door vrijwilligers is groot waardoor hun populariteit stijgt. In Blankenberge is men afgelopen week zelfs gestart met het initiatief ‘Wijk me Up’. Deze wijkgebonden actie moet burgers hun betrokkenheid op de netheid van hun buurt verhogen om hen vervolgens aan te sporen zorg te blijven dragen voor hun omgeving door ze samen proper en net te houden. Ook de jaarlijks terugkerende Eneco Beach Clean Up, ontstaan door geëngageerde surfers,  brengt jaarlijks meer volk op de been. Ondanks het gegeven dat dergelijke groepsacties hun meerwaarde bewijzen, wordt vaak de impact van de individuele metaaldetectorist (strandzoeker) onderschat. Als metaaldetectorist haal je jaarlijks namelijk heel wat afval van het strand. Afval dat voor het oog niet zichtbaar is, bijgevolg door bijvoorbeeld de Proper Strand Lopers niet wordt opgeruimd maar daarom niet minder schadelijk is zoals vislood, treklipjes, kroonkurken maar ook munitie. Bij het vinden van munitie kan ik niet sterk genoeg benadrukken om de juiste stappen te ondernemen:

  • Markeren: duid de plaats van de gevonden munitie aan
  • Contacteren: bel de lokale politie
Voorbeeld van gevonden niet actieve munitie op een zoeksessie in 2019

Blankenbergse Strandvonsten heeft de voorbije jaren al meer dat één vuilniszak gevuld met voorwerpen gevonden op het Blankenbergse strand.

Gevonden vislood eind september 2019

Al moet ik ook wel stellen dat niet iedere metaaldetectorist actief op het strand dezelfde normen en waarden hanteert als ikzelf. Af en toe word ook ik op het strand van Blankenberge geconfronteerd met gegraven putjes waarvan het afval niet werd meegenomen. Zonder te willen veralgemenen kan ik wel stellen dat dergelijke feiten vaak uitgevoerd worden door metaaldetectoristen die maar af en toe zoeken op het Blankenbergse strand. Het getuigt wat mij betreft van weinig respect voor andere metaaldetectoristen, stelt deze mooie hobby hierdoor nodeloos in een slecht daglicht en is bovendien niet de slimste aanpak als je mooie vondsten wil doen op het strand. Hoe vaak komt het namelijk niet voor dat in de buurt van de opgegraven kroonkurk nog een ander voorwerp ligt.

Speciale vondst uit 2017: 10 eurocent in een kroonkurk

Tenslotte kan metaaldetectie tevens omschreven worden als een duurzame hobby. De impact van metaaldetectie op het strand is nihil. De slijtage van de gebruikte metaaldetectoren, zeker deze van het hogere segment, gaat langzaam. Metaaldetectoristen kopen bijgevolg niet jaarlijks een nieuwe detector aan. Bovendien worden oudere toestellen vaak bijgehouden en niet naar het containerpark gebracht. Daarenboven maken steeds meer merken van metaaldetectoren de overstap van AA batterijen naar de duurzame lithium batterij voor de werking van hun toestellen.

Binnen de wereld van metaaldetectie is het natuurlijk niet al goud dat blinkt. Op sociale media (ook Blankenbergse Strandvondsten) wordt er uitgebreid gepronkt  met vondsten, filmpjes… waardoor personen het gevoel kunnen krijgen dat er opnieuw gepresteerd moet worden. Om dit tegen te gaan publiceert Blankenbergse Strandvondsten alle vondsten per zoeksessie. Zo zal de volger of lezer kunnen vaststellen dat de ene zoeksessie al succesvoller is dan de andere. In de laatste filmpjes op het you tube kanaal maakte Blankenbergse Strandvondsten er tevens een punt van om op het einde van ieder filmpje ook de hoeveelheid opgegraven afval in beeld te brengen zodoende de kijker niet de idee krijgt dat er alleen mooie vondsten terug te vinden zijn op het Blankenbergse strand.

Samengevat is metaaldetectie een hobby die in tegenstelling tot andere vormen van vrijetijdsbesteding een perfect antwoord biedt op de uitdagingen en de gevaren van de huidige maatschappij. Daarenboven kan ze, indien goed toegepast, een meerwaarde vormen voor ons erfgoed. Gelukkig vraagt deze hobby ook doorzettingsvermogen, kennis van de locatie waar je zoekt, kennis van de werking van je metaaldetector… en is deze hobby bijgevolg niet voor iedereen de vrijetijdsbesteding op maat. Want zeg nu zelf, concullega’s zijn leuk zolang ze niet met teveel zijn.