L’ Agence Walonne du Patrimoine, kortweg AWAP, is de Waalse tegenhanger van het Agentschap onroerend erfgoed in Vlaanderen. L’ AWAP, verantwoordelijk voor het Waals patrimonium, vaardigde ingaand 1 juni 2019 een nieuwe regelgeving uit, de zogenaamde Code de Patrimoine.

Deze code voorziet de mogelijkheid om gelet op een aantal voorwaarden een jaarlijkse vergunning af te leveren aan metaaldetectoristen.

Stond je volgende zoeksessie in Wallonië al met stip aangeduid in je agenda? Hou dan alvast rekening met deze nieuwe regelgeving!

De doelstelling van het AWAP is vanuit een gemeenschappelijke passie voor het verleden een vruchtbare samenwerking uitbouwen tussen professionelen en hobbyisten om zo het verleden nog beter in kaart te kunnen brengen.

Ondanks het gegeven dat het AWAP hiermee duidelijk de meerwaarde van amateur archeologen, hobbyisten en metaaldetectoristen heeft erkend, moet je als particulier toch aan een aantal zaken voldoen alvorens je een vergunning kan krijgen en zodoende als metaaldetectorist met een gerust gemoed je hobby te kunnen uitoefenen op het Waals grondgebied.

Eerst en vooral betreft het een jaarlijkse vergunning die je als individu bijgevolg ook jaarlijks moet vernieuwen. De jaarlijkse kost verbonden aan deze vergunning bedraagt 40 euro.

De vergunning aanvragen doe je door het invullen en verzenden van een inlichtingenformulier dat je kan terugvinden op de website van AWAP, genaamd: Demande d’autorisation pour effectuer des prospections avec détecteur de métaux impliquant le prélèvement d’objets.

Het inlichtingenformulier vraagt naar je persoonlijke gegevens alsook een motivatie om de jaarlijkse vergunning te verkrijgen. Daarnaast verklaar je bij de ondertekening van het inlichtingenformulier je akkoord met le guide des bonnes pratiques. Het is dus aangewezen om dit document eerst grondig door te nemen alvorens je de aanvraag op de post doet.

Als laatste moet je ook deelnemen aan een informatiesessie van het AWAP. De eerste ging door op 12 juni 2019 en een tweede is voorzien op 9 september 2019. De sessie geeft je een overzicht van archeologie in Wallonië en gaat dieper in op de do’s en don’ts.

Eens je de vergunning op zak hebt zijn dit de belangrijkste voorwaarden om te onthouden:

 • Je hebt steeds de toestemming nodig van de grondeigenaar en/of pachter alvorens je het vooropgestelde terrein mag betreden.
 • Het is verboden om in de buurt van of op archeologische en/of beschermde sites te zoeken.
 • Het is verboden om in de buurt van of op sites te zoeken waar archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd.
 • Het is niet toegelaten om te zoeken in bossen. (zie Code Forestier).
 • Het is niet toegelaten om voor zonsopgang of na zonsondergang te detecteren.
 • Er mag niet dieper dan 30 cm gegraven worden.
 • Je geeft drie dagen op voorhand door aan het AWAP op welk terrein / locatie je zal detecteren.
 • Je moet je vondsten binnen de 15 dagen melden via een online formulier.
  Het AWAP verwacht dat je de correcte locatie van de vondsten kan doorgeven waardoor men eist dat je steeds met een gps werkt.
 • De vondsten moeten afgegeven worden aan een erkend museum of depot. Als metaaldetectorist blijf je wel eigenaar van de vondsten.
 • Je maakt als metaaldetectorist een jaarlijks verslag van je prospecties en vondsten die je vervolgens aan het AWAP moet bezorgen.
 • In het geval van het ontdekken van explosieve munitie, verwacht men dat je onmiddellijk contact neemt met de lokale politie.

De jaarlijkse vergunning is uiteraard enkel geldig in Wallonië.

Voor verdere inlichtingen kun je steeds terecht bij het AWAP.