Onze kustlijn is onderhevig aan erosie door de smalheid van het kanaal, dat als een trechter werkt voor het zeewater. Daarom moeten onze stranden regelmatig opgehoogd worden. Ook het Blankenbergse strand wordt jaarlijks verhoogd.

Het Blankenbergse strand liep na de doortocht van storm Dieter (2017) en de Sinterklaasstorm (2013) reeds heel wat schade op. Storm Dieter zou zelfs naar schatting over de hele kustlijn 1,5 miljoen ton zand weggespoeld hebben.

Als strandzoeker levert zo’n storm op korte termijn natuurlijk heel wat nieuwe vondsten op en is het zoeken naast de afgekapte zandkliffen een leuke afwisseling tijdens het zoeken buiten het zomerseizoen.

Op lange termijn zijn de verhogingen echter nefast voor de vondsten op het natte gedeelte van het strand.

De oudere vondsten komen namelijk op zo’n diepte te liggen dat je ze onmogelijk nog kan terugvinden. Je kan dit het best vaststellen aan de hand van de golfbrekers op het strand van Blankenberge.

Strandophogingen aan de Belgische kust

Werkzaamheden op het strand

Vroeger moest je als wandelaar of spelend kind halsbrekende toeren uithalen om over zo’n golfbreker te raken. Nu zie je ze amper nog liggen op het strand. Als je er vervolgens rekening mee houdt dat zo’n golfbreker makkelijke anderhalve meter hoog is, weet je vanzelf dat de mogelijke vondsten eveneens anderhalve meter dieper liggen.

In het opgevoerde zand zitten ook niet veel ‘echte’ vondsten. Je treft er hoofdzakelijk vuilnis (lood, stukken aluminium, koper…) in aan.

Strandverhogingen zorgen ook voor een breder wordend zacht gedeelte van het strand met als gevolg dat strandgasten meer plaats hebben op het strand en verder verspreid zitten van elkaar. Hierdoor moet je in tegenstelling tot vroeger meer afstand afleggen om aan een zekere hoeveelheid vondsten te geraken.

Aan de andere kant hebben de strandverhogingen er tevens voor gezorgd dat in Blankenberge er ruime strandbars op het strand aanwezig zijn die heel wat toeristen lokken naar de badplaats en op die manier het aantal vondsten zoals euro’s, sieraden… opnieuw verhogen.

Baggerboot

Baggerboot

Over het algemeen gesteld zijn de strandverhogingen voor zowel het zoeken op het natte als zachte gedeelte negatief. Vooral op het natte gedeelte lijkt het mij onmogelijk om de oude vondsten ooit nog terug te vinden.

Anderzijds vormen de strandverhogingen een nieuwe uitdaging voor de huidige strandzoeker waaraan hij of zij zich zal moet aanpassen.