Het agentschap Onroerend Erfgoed meldde op 18/05/2017 op haar website dat ze in samenwerking met Informatie Vlaanderen de historische Villaretkaart digitaal beschikbaar hebben gemaakt.

Villaretkaart

Deze kaart is van de hand van de Franse ingenieur-geograaf Jean Villaret. De kaart werd opgemaakt na de slag bij Fontenoy (1745) en bestrijkt grote delen van het huidige Belgische grondgebied. De kaart zelf bestaat uit 80 kaartbladen. Hij vertelt je hoe het landschap er in het midden van de 18de eeuw bij lag.

Het agentschap Onroerend Erfgoed en Informatie Vlaanderen stellen de historische kaart gratis beschikbaar.

Wil je de kaart raadplegen? Dat is mogelijk via geopunt.be of via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed. Klik daar op ‘historische kaarten’ in het onderdeel ‘lagen’ in de paarse balk. Duid ‘Villaretkaart’ aan. Als je alleen interesse hebt in de Westhoek, kies je voor ‘Massekaart’. Deze kaart is apart gehouden, omdat ze een andere bron heeft en op een andere schaal werd ingetekend. 

           Vlaanderen is erfgoed vondsten melden                                                                        informatie Vlaanderen