Afgelopen donderdag 16/11/2017 werden op het strand van Wenduine, ter hoogte van Chalet Westhinder twee artillerieprojectielen en een verankerde Duitse zeemijn gevonden uit de tweede wereldoorlog. Adede Search & Recovery was verantwoordelijk voor deze vondsten. Adede Search & Recovery ontving namelijk de opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust om gedurende drie jaar zoveel als mogelijk bommen en mijnen uit de tweede wereldoorlog op te sporen en te verwijderen aan de Belgische kust.

Duitse Zeemijn

Adede Search & Recovery is een bedrijf uit Gent dat gespecialiseerd is in dergelijke opdrachten. Het bedrijf kan hiervoor een beroep doen op een team van professionals die op hun beurt gebruik kunnen maken van de meest recente apparatuur. Adede Search & Recovery is actief zowel in binnen- als buitenland. In België zijn ze nog actief in Zonnebeke en Ieper. In het buitenland kan je ze dan weer terugvinden in Vietnam, Noorwegen, Frankrijk en Nederland. Een uitgebreid overzicht van hun huidige opdrachten kan je terugvinden op hun website.

Op vrijdag 17/11/2017 kwam DOVO ter plaatse om de Duitse zeemijn en de projectielen te vernietigen. DOVO is de afkorting van  de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. Deze dienst van defensie staat in voor het ruimen van achtergebleven munitie en explosieven alsook de ontmanteling ervan. Hun wapenspreuk is: Pericula non timeo (wij vrezen het gevaar niet). Een leuze die je als metaaldetectorist zeker niet moet overnemen.

logo dovo

Logo Dovo

 

Jaarlijks worden op het strand van Wenduine, maar ook op andere stranden aan de Belgische kust, nog projectielen daterend uit vooral de tweede wereldoorlog gevonden en vernietigd. Tijdens WO II werden immers verschillende kustverdedigingen aangelegd om vijandige schepen tot ontploffing te brengen. Ofschoon er veel inspanning is geleverd om de stranden meteen na de tweede wereldoorlog van ongesprongen munitie te ontdoen was het volume van explosieve en inerte oorlogsresten dat achterbleef op de stranden zodanig dat deze vandaag de dag nog steeds een gevaar vormen. Naast achtergebleven munitie is er door de continue verschuiving van sedimenten op de zeebodem tevens een grote kans op aanlanding van munitie afkomstig uit de zee.

Op heden wordt vooral op het strand van Wenduine ter hoogte van Chalet Westhinder, door Adede Search & Recovery actief gezocht naar projecttielen. Bezoekers van het strand worden door borden op de hoogte gebracht dat er gezocht wordt naar springtuigen met explosiegevaar tot gevolg. Tijdens mijn zoeksessies op het strand van Wenduine op 8 en 9 november was ik zelf getuige van het tot ontploffing brengen van twee springtuigen. De knal en de druk afkomstig van deze explosies vond ik indrukwekkend en intimiterend tegelijkertijd. Te meer daar ik ongeveer één kilometer van de explosieplaats verwijderd was en het leek alsof de ontploffing vlakbij plaatsvond.

Getuige zijn van de vernietiging van dergelijke springtuigen confronteerde mij nogmaals met het feit dat onze hobby niet zonder gevaar is. Ook als strandzoeker kan je geconfroneerd worden met dergelijke vondsten. Bij het vinden van een springtuig is het belangrijk om adequaat te reageren en vooral niet de held uit te hangen. DOVO vraagt op haar website om op volgende manier om te gaan met gevonden munitie:

  • Blijft rustig.
  • Raak de munitie niet aan.
  • Verplaats de munitie niet.
  • Contacteer de lokale politie.

Als burger kan je niet rechtstreeks contact opnemen met DOVO voor de vernietiging van munitie.  DOVO komt namelijk alleen op aanvraag van de politie tussenbeide. De lokale politie is voor jou als metaaldetectorist en/of strandzoeker bijgevolg de eerst te contacteren dienst.