De zomer zit er officieel op. De dagen worden korter, strandgasten zijn er tijdens de week nog nauwelijks en het aantal vondsten per zoeksessie gaat zienderogen achteruit. Het aantal zoeksessies op het zachte zand gaat tevens in dalende lijn en de blik van de strandzoeker richt zich noodgedwongen steeds meer naar het natte gedeelte van het strand. Toeval of niet maar net op het ogenblik dat de moraal of motivatie van menig strandzoeker zou kunnen dalen, kwam Westcoastdetecting in het licht van de herfst-equinox (rond 23 september) onverwachts met een ongeziene moraalboost. De ondertussen alomgekende en door menig metaaldetectorist gerespecteerde zaak uit De Panne heeft namelijk tokens ontwikkeld en verspreid op de stranden van de Belgische kust.

Metaaldetectoristen die een dergelijk token vinden, kunnen deze in de winkel van Westcoastdetecting gebruiken als aankoopbon ter waarde van 10 euro.

Gevonden euromunten tijdens de zoeksessie

Op 16 september maakte Westcoastdetecting de actie bekend via hun sociale media. De interesse van Blankenbergse Strandvondsten was uiteraard onmiddellijk gewekt. Direct naar het Blankenbergse strand trekken en de zoektocht starten was echter niet mogelijk. De dagtaak liet dit deze week jammer genoeg niet toe. Het was bijgevolg wachten tot vrijdag 20 september om een eerste poging te wagen.

Zo gezegd zo gedaan en op 20 september was Blankenbergse Strandvondsten dan ook terug te vinden op het Blankenbergse strand. Er werd geopteerd om niet kris kras het strand af te wandelen maar één bepaald stuk gericht af te zoeken. Het voordeel van een dergelijke strategie was alvast dat indien er in het geselecteerde stuk geen token te vinden was ik in ieder geval wist waar ze niet lagen.

Gevonden pin tijdens de zoeksessie

Ik had voor ik naar het strand trok tevens een aantal andere tokens die ik reeds vond gecheckt op hun vdi. Op die manier had ik ongeveer een idee op welk signaal een token kon binnenkomen.

Na 2,5 uur zoeken gaf de equinox 800 een mooi en helder signaal. Tot groot jolijt van mezelf was het wel degelijk een token van Westcoastdetecting die aan de oppervlakte kwam piepen. Dit succesverhaal werd rechtstreeks vanop het strand gedeeld met de volgers van Blankenbergse Strandvondsten. Als strandzoeker ben ik uitermate tevreden dat ik een dergelijk token kon vinden. Zoals menig metaaldetectorist wel weet is gericht zoeken naar een verloren voorwerp op het strand niet evident. Het gevoel dat er door je heen gaat als je een dergelijk voorwerp kan vinden is dan ook moeilijk in woorden uit te drukken.

De gevonden Westcoastdetecting token

Ik vernam ondertussen dat Blankenbergse Strandvondsten er als tweede in slaagde om een token te vinden wat mij stiekem ook wel trots maakt.

De token zelf zal niet ingewisseld worden als aankoopbon maar bewaard worden bij mijn andere speciale vondsten als herinnering aan een aangename zoeksessie op het Blankenbergse strand.

Ik vermoed trouwens dat menig ander metaaldetectorist dezelfde mening zal toegedaan zijn en het Westcoastdetecting token eerder zal aanzien als een hebbeding, verzamelobject of souvenir aan een zoeksessie.

Gevonden oorbel tijdens zoeksessie

De tokens zullen ongetwijfeld ook te vinden zijn op de Westcoastdetecting Rally op 12 oktober in Geluwe wat ook daar een extra motivatieboost zal zijn voor menig deelnemer. Op deze zoekdag zal tevens de nieuwste telg van de minelab familie namelijk de Vanquish voorgesteld worden. Een event om als metaaldetectorist naar uit te kijken.